Just nu 25% på utvalda skor Shoppa

Kemikalier

Vi arbetar aktivt för att vår produktion inte ska innehålla ämnen och kemikalier som kan orsaka hudirritationer, allergier, vara cancerframkallande eller ha negativ påverkan på miljön. Vi följer, och kommer alltid att följa, rekommenderade begränsningar enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH* och jobbar hårt med våra leverantörer för att ytterligare minska värdena. Genom hålla oss kontinuerligt uppdaterade kring rådande lagstiftning kan vi fasa ut de kemikalier som visar sig vara skadliga för människa eller miljö.
*Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH (förordning (EU) nr 1907/2006) är den som tillverkar, importerar eller säljer en vara som innehåller 0,1 procent eller mer av vissa ämnen skyldig att lämna information om detta till konsumenter som begär det. Informationsplikten gäller ämnen som tagits upp på EU:s kandidatförteckning. Ämnena är särskilt farliga på grund av hälso- och miljöfarliga egenskaper.

PFC
Sedan början av 2017 är vi helt PFC fria i de kläder vi själva tillverkar. Vårt mål är att helt sluta använda PFC-baserade impregneringar i alla produkter, så även skor, ryggsäckar och tält. Idag finns det alternativa PFC-fria impregneringar. Nackdelen med dessa är dock att de kan bidra till att beläggningen på baksidan av tyget samt att tejpningen släpper efter tvätt och klarar därmed inte våra kvalitetskrav. Arbetet med att hitta en PFC-fri lösning där beläggningarna sitter kvar efter tvätt sker fortlöpande, ett arbete vi började se positiva resultat av hösten 2014. Under 2015 var 80% av våra belagda material PFC fria. Under 2016 arbetade vi med att fasa ut PFC från alla kläder i vår egen produktion, vilket resulterat i att 2017 är året vi blev helt PFC fria.

I de fall där PFC-fria alternativ inte klarar våra kvalitetskrav gällande vattenavvisande när det gäller skor, ryggsäckar och tält kommer vi tillsvidare godkänna det perfluorerade ämnet PFOA, men noggrant följa Norges nya lag från 2014 som innebär hårdare krav vid hantering av ämnena i produktionen. Detta är inkluderat i vår kemikalieguide där det inte (till skillnad från den Europeiska REACH-lagstiftningen) är tillåtet att överskrida 1 microgram/m2 PFOA-innehåll i materialet. Alla material är helt fria från perfluoroktansulfonat (PFOS).

Våra PFC-fria produkter har etiketter med textinformation om detta, samt en grön Supporting Earth-etikett med texten ”PFC free”.