25% på dam från Under Armour25% på dam från Under ArmourShoppa nu

Logistik

En av de stora belastningarna som görs på miljön i textilbranschen är logistik och transporter, därför ställer vi krav på våra transporter. Kraven utgår ifrån en gemensam kravplattform som tagits fram tillsammans med andra företag inom detaljhandel och livsmedel i samarbete med Trafikverket. Kravplattformen ställer krav inom följande områden:
  • Verksamhetsledning miljö och trafiksäkerhet 
  • Lagefterlevnad 
  • Alkohol och droger 
  • Utsläpp av växthusgaser 
  • Hastigheter 
  • Utsläpp av hälsoskadliga ämnen 
  • Uppföljning