Black week på Stadium – upp till 60% rabatt på utvalda produkter Shoppa
Produktion

Produktion

Vi har ett ansvar för att sälja säkra produkter med hög kvalitet, som inte är tillverkade på bekostnad av mänskliga rättigheter eller miljön. Det gäller både våra egna varumärken och märken från externa leverantörer. Vi upplever vi att vi kommit en bra bit på vägen i vårt arbete med dessa viktiga frågor. Och vi fortsätter arbeta långsiktigt och målmedvetet för att bli ännu bättre.

Vårt etiska ansvar

Ett pälsfritt Stadium

På Stadium tog vi år 2001 beslutet att bli en pälsfri kedja. Genom ett avtal med förbundet Djurens Rätt förbinder vi oss att inte sälja några produkter med päls i våra butiker. Detta gäller både våra egna varumärken och externa.

Mulesing

Stadium tar avstånd från all oetisk djurhållning i produktion. Vi accepterar inte mulesing (ingrepp som utförs på får i Australien för att förhindra att de drabbas av flugangrepp) och vi säljer enbart ulltröjor, strumpor och funktionsunderställ av dokumenterat mulesingfri ull.

Dun och Responsible Down Standard

Vi stödjer Responsible Down Standard i vår användning av dun. Standarden förbjuder att dun plockas från levande fåglar och fåglar som tvångsmatats. Responsible Down Standards mål är att säkerställa att djuren behandlas med värdighet genom hela leverantörskedjan. Detta görs genom att ge branschen verktyg för att säkerställa att dun och fjädrar inte kommer från fåglar som utsatts för lidande, och ett system som gör materialets ursprung spårbart. Läs mer på www.responsibledown.org

BPA och Bioplast

Samtliga vattenflaskor vi säljer på Stadium är Bisfenol A (BPA)-fria och tillverkade i säkra material, godkända för livsmedel och enligt EU:s direktiv kring plast och förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Alla våra egna plastflaskor är dessutom tillverkade av Bioplast.

Plast görs av etanol. Etanol erhålls genom att processa konventionell olja eller genom att processa biobaserat material – i vårt fall sockerrör från Brasilien. Av etanol tillverkar man sedan eten och därefter plastgranulat.

Bioplast är alltså en helt vanlig plast, med samma egenskaper och märkning som vanlig plast, men råvaran är en förnyelsebar råvara istället för olja. Det är alltså den förnyelsebara råvaran som är poängen, plus den stora fördelen att den källsorteras och återvinns i det vanliga retursystemet för plast.

”Triangeln med pilar” är en universell återvinningssymbol som beskriver hur ett plastmaterial skall återvinnas, samt vilket plastmaterial produkten är tillverkad av. Våra flaskor är alla märkta med siffran 2 inuti symbolen, vilket betyder att de är tillverkade av HDPE (högdensitetspolyeten).

Antibakteriella ämnen

Med den ökande hälsomedvetenheten kring patogena effekter, odörer och fläckar som orsakas av mikroorganismer har antibakteriella material också ökat inom flera användningsområden. Alla aktiva ämnen i biocidprodukter är miljöfarliga, och de flesta av dem är dessutom skadliga för hälsan. På grund av dessa aktiva ämnens egenskaper associerat med användandet av biocidprodukter kan risker för både människor, djur och miljön uppstå.

Vi vill eliminera hälso- och miljörisker genom att minimera användningen av antibakteriella ämnen i de produkter vi erbjuder. På grund av rapporter (till exempel från Kemikalieinspektionen) som visar att antibakteriella ämnen inte ger några positiva kliniska fördelar ser vi ingen anledning att använda dem i våra produkter. Det är vårt ansvar som sportkedja att kontrollera och förhindra alla risker som kan orsaka skador. Genom att utesluta antibakteriella material kan vi erbjuda våra kunder säkrare och mer miljövänliga produkter.

PVC

Stadium arbetar med att fasa ut den mjuka PVC-materialet helt under 2016 i vårt sortiment. På de produkter som ligger i vårt sortiment idag har vi noggranna kontroller för att säkerställa innehåll och att produkten inte överskrider de lagkrav som finns gällande Ftalater.

Quality

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya och bättre sätt att förse dig som kund med säkra och miljövänliga produkter. Vi följer EU:s strikta kemikalielagstiftning ”REACH” och ställer höga krav på våra leverantörer för att ytterligare minimera användandet av cancerframkallande, allergiframkallande eller miljöfarliga kemikalier. Våra produkter testas, både internt och i oberoende testinstitut för att säkerställa att de når upp till de säkerhets- och kvalitetsnivåer som både lagen och vi själva ställer. När det gäller produkter för barn är säkerhet alltid högsta prioritet.

Exempel på tester in-house:
  • Mått
  • Färger
  • Kvalitet
  • Hållbarhet
  • Krympning
Barnsäkerhet

Vi ställer höga krav på vårt barnsortiment. Våra produkter är speciellt anpassade och designade för barn och följer EU:s normer (EN 14682:2014) när det gäller barnsäkerhet. Våra barnkläder ska givetvis också nå upp till våra egna krav gällande egenskaper, funktion, hållbarhet och säkerhet. Därför gör vi alltid en allmän riskbedömning på alla våra produkter för att garantera att användaren inte utsätts för någon fara. Stadium deltar aktivt i standardiseringsarbetet för säkerhet i barnkläder och följer branschöverenskommelser. Till exempel har vi avtagbara luvor på alla våra barnytterplagg.