Activate the World

Activate the World omfattar samhällsengagemang och partnerskap inom träning, hälsa och välmående. Målet är att öka den positiva påverkan på människors hälsa. Detta område berör egna arrangemang, partnerskap, föreningssamarbeten och evenemang.

Mål:

Motverka stillasittande och öka hälsa och välbefinnande

Skapa förutsättningar för jämställd idrot

Främja allas rätt till ett aktivt liv, oavsett bakgrund och förutsättningar

Föreningsliv

Vi lever vår vision genom samarbeten med föreningar och samhällsengagemang.

Samarbeten och Initiativ

För att vara med och bidra till en hållbar värld behöver vi samverkar med organisationer och aktörer som delar våra värderingar och vill arbeta för förändring. Att skapa en mer hållbar värld handlar om laganda. Därför samarbetar vi med organisationer och aktörer som delar våra värderingar och vill arbeta med förändring.

Partner- och sponsorskap

Stadium Foundation

Vi tycker att ett aktivt liv är en demokratisk rättighet och sedan starten 1987 har vår vision varit att aktivera världen. Stadium Group har därför startat en insamlingsstiftelse från och med 2019 som med ekonomiska medel ska kunna bidra till aktiviteter, projekt, uppdrag och/eller samarbeten som går i linje med vår vision.