Nu sänker vi priserna ännu mer! 20% extra rabatt på sommarrean. Till rean

Stadium Foundation – en aktiv insamlingsstiftelse

Vi tycker att ett aktivt liv är en demokratisk rättighet och sedan starten 1987 har vår vision varit att aktivera världen. Stadium Group har därför startat en insamlingsstiftelse från och med 2019 som med ekonomiska medel ska kunna bidra till aktiviteter, projekt, uppdrag och/eller samarbeten som går i linje med vår vision.

Engagemang

Till att börja med kommer Stadium Foundation finansiera flera av de uppdrag företaget redan ingått. Givetvis fortsätter vårt engagemang inom föreningsidrotten likväl som våra partnerskap med några av Sveriges största lopp men på sikt hoppas vi kunna bidra till ett aktivt liv för ännu fler.

Bidrag

Bidrag till Insamlingsstiftelsen Stadium Foundation kan initialt lämnas till Insamlingsstiftelsens bankgiro nr 5382-5485. Stiftelsen kommer så snart alla registreringshandlingar är klara att ansöka om ett sk. 90 konto, ett kontrollkonto hos Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI).