Stadium Foundation – en aktiv insamlingsstiftelse

Vi tycker att ett aktivt liv är en demokratisk rättighet och sedan starten 1987 har vår vision varit att aktivera världen. Stadium Group har därför startat en insamlingsstiftelse som med ekonomiska medel ska kunna bidra till aktiviteter, projekt, uppdrag och/eller samarbeten som går i linje med vår vision.

Engagemang

Stadium Foundations mål är främja ett aktivt och hälsosamt liv för så många som möjligt. Detta kan till exempel ske genom att stiftelsen delar ut bidrag på eget initiativ eller genom ansökningar. Stiftelsen ska särskilt stödja initiativ som syftar till att hjälpa barn och ungdomar.

Bidrag

Bidrag till Stadium Foundation lämnas till:


Bankgiro: 5382-5485
Swish: 123 057 68 84