Miljö

En aktiv värld är en ren värld. Miljön är en prioriterad fråga på Stadium, och för att göra vår del fokuserar vi på att använda mindre vatten, mindre energi och bättre kemikalier. Och för att vara klimatsmarta har vi en försiktighetsprincip som vi applicerar på alla våra beslut. För all energi vi sparar in kan vi använda till att aktivera människor istället.