Socialt ansvar

Att vara en stor sportkedja idag innebär ett stort ansvar. Vi måste säkerställa att våra produkter är tillverkade med respekt för mänskliga rättigheter under bra arbetsförhållanden, och att vårt avtryck på miljön blir så litet som möjligt. Eftersom vi är ett sportföretag med missionen att hjälpa världen att bli mer aktiv har vi också ett ansvar för att investera i initiativ och projekt som inspirerar människor att leva en aktiv och hälsosam livsstil.