Produktion

Vi har ett ansvar för att sälja säkra produkter med hög kvalitet, som inte är tillverkade på bekostnad av mänskliga rättigheter eller miljön. Det gäller både våra egna varumärken och märken från externa leverantörer. Vi upplever vi att vi kommit en bra bit på vägen i vårt arbete med dessa viktiga frågor. Och vi fortsätter arbeta långsiktigt och målmedvetet för att bli ännu bättre.