Just nu 25% på utvalda skor Shoppa
Samarbeten

Samarbeten

På Stadium värdesätter vi samarbeten som har en positiv inverkan på både miljön och människorna som lever i den. Att skapa en hållbar värld handlar om teamwork, och därför är vi involverade i ett antal projekt med organisationer och aktörer som delar våra värderingar och förespråkar progressiv förändring i vår bransch såväl som i samhället.

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar enligt FN:s Barnkonvention. Stadium är fadderföretag till SOS Barnbyar och stödjer organisationens sociala center i Chittagong, Bangladesh. Stadium har liksom många andra textilföretag produktion i Bangladesh, ett land där många barn lever i fattigdom. Med centret i Chittagong hjälper SOS Barnbyar familjer som lever i utsatthet att bli självförsörjande så att barnen kan gå i skolan och äta sig mätta varje dag.

Barnbyar ger hopp

Stadium har sedan 2015 varit engagerade i SOS Barnbyar i Bangladesh. Syftet med stödet är att skapa en framtid för barn och unga i området.

Sedan 2015 går 5 kr av Stadiums försäljning av en liten orange vattenflaska till SOS Barnbyar och till byn Chittagong i Bangladesh. Att valet just föll på Bangladesh var naturligt då det är ett av de länder där många av Stadiums produkter tillverkas.

– Genom vårt bidrag till SOS Barnbyar i Chittagong möjliggör vi inte bara utbildning och barnomsorg utan ger också någonting tillbaka till ett av våra produktionsländer, berättar Marcus Grapne, Sustainability Manager på Stadium.

För en bättre framtid

I Bangladesh bor drygt 150 miljoner människor på en yta mindre än en tredjedel av Sveriges. Chittagong ligger i ett floddelta som ofta drabbas av monsunregn, cykloner, flodvågor och översvämningar. Barnbyn i Chittagong byggdes 1989, tre år efter att en flodvågskatastrof dödat 50 000 människor och gjort tusentals barn övergivna eller föräldralösa.

– Tack vare Stadium och Stadiums kunder har vi kunnat ge över 1500 barn och unga i Bangladesh möjlighet att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer. Det hade inte varit möjligt utan er, säger Catarina Berg, kundansvarig SOS Barnbyar.

Stödet till Chittagong består av två delar. Dels finansierar pengarna driften av barnbyn, dels det familjestärkande projekt som SOS Barnbyar driver i Chittagong. I barnbyn bor de barn som antingen mist sina föräldrar helt, blivit övergivna eller av andra skäl inte har någon annan utväg. I barnbyn finns det 12 familjer som bor i var sitt hus. Varje familj har en barnbymamma som tar ansvar för, och lever tillsammans med, mellan sju och nio barn. I det fall barnen har biologiska syskon får de alltid bo i samma SOS-familj.

Men många av barnen som lever i utsatthet har föräldrar som verkligen vill, men inte mäktar med, att ta hand om sina barn på ett bra sätt. Då kan hela familjen få stöd via ett familjestärkande program. Stödet skräddarsys för varje familj. Det kan vara matpaket, skolmaterial, utbildning för föräldrarna eller ekonomiskt stöd för att köpa de redskap föräldrarna behöver för att kunna bli självförsörjande.

Stödet gör stor skillnad

Vid årsskiftet 2015/2016 fanns över 1500 barn och vuxna i drygt 300 familjer inskrivna i SOS Barnbyars familjestärkande program i området. I barnbyn i Chittagong bor 137 barn i 12 familjehus. 52 ungdomar och unga vuxna från barnbyn bor i ungdomsboendet, och skolan erbjuder utbildning åt 292 barn och unga.

Ett fint exempel på hur SOS Barnbyar kan gå in med stöd är pojken Sabbir. När hans pappa dog blev familjen utan inkomst. Då fick familjen olika sorters stöd. Bland annat hjälp att fortsätta gå i skolan. Sabbir var både begåvad och energisk och lyckades få högsta betyg när han gick ur skolan. Nu har han sökt vidare till universitetet för att kunna bli ingenjör.

– Om inte vi hade fått hjälp hade jag antagligen försörjt mig på ströjobb eller sålt saker på gatan. Nu har jag möjlighet att uppfylla mina drömmar om en bättre framtid.

FAKTA SOS BARNBYAR:

 • SOS Barnbyar har i över sextio år hjälpt barn som lever i utsatthet. I dag har organisationen verksamhet i 134 länder och landområden.
 • I Bangladesh driver SOS Barnbyar 6 barnbyar, där närmare 900 barn bor, 5 ungdomsboenden för ungefär 300 ungdomar och unga vuxna, 4 skolor för 2 700 barn, 4 yrkesskolor med 400 platser och 5 sociala center som totalt stöder nästan 8 000 barn och deras föräldrar.
Sweden Textile Water Initiative

En av detaljhandels största utmaningar är att minska vattenanvändning i textilproduktion. Därför är Stadium en bidragande medlem i Sweden Textile Water Initiative. Det är ett unikt samarbete mellan svenska varumärken och detaljhandlare inom textil och läder och Stockholm International Water Institute (SIWI), som fokuserar på att hitta nya tekniker och lösningar som minimerar vatten- och kemikalieanvändning i produktionen. Initiativet samverkar med regeringar och akademiska institutioner i fem länder och arbetar med 119 fabriker runtom i världen.

2012 bestämdes riktlinjer för att hjälpa medlemmarna i samarbetet att minska vattenanvändning tillsammans med sina leverantörer, vilket resulterade i ett pilotprojekt som sparat in över 360 miljoner liter vatten och 402 ton kemikalier varje år. En nyckelfaktor i projektet är utbildning – att öka kunskapen och förändra leverantörernas syn på betydelsen av hållbar produktion. STWI har utbildat mer än 15900 arbetstagare genom workshops.

Sweden Textile Water Initiative Projects mål

Sweden Textile Water Initiative Projects är ett offentlig-privat samverkansprojekt mellan Sida (Swedish International Development Cooperation Agency), SIWI, Sweden Textile Water Initiative Brands samt leverantörer och underleverantörer. Visionen är att Sweden Textile Water Initiative Projects ska vara en katalysator till en förändring mot hållbar produktion i större produktionsnav.

Målet för Sweden Textile Water Initiative Projects program för 2014-2017 är att bygga upp kapaciteten för miljövänlig produktion hos leverantörer och underleverantörer till svenska varumärken med fokus på hållbar vattenanvändning i textil- och lädertillverkningsprocesser.

Resultat

Projektets övergripande mål är att effektivisera vattenanvändning i produktionsprocesser för 120-160 textil- och lädertillverkare i större produktionsnav som Bangladesh, Kina, Etiopien, Indien och Turkiet. Specifika mål är listade nedan.

 • Minska miljöpåverkan från fabriker och bygga kapacitet för att fortsatt förbättra resurseffektivitet.
 • Bygga institutionell kapacitet för förbättrat beslutstagande inom industriell vattenstyrning på nationell och provinsiell nivå genom styrning och riskbedömning.
 • Lyfta vattenfrågan i globala processer som riktar sig mot miljöpåverkan från textilindustrin.
 • Skapa internationella riktvärden för hållbar vattenanvändning.
 • Bidra med kunskap om vattenanvändning i den globala textilsektorn.

Rent vatten och sanitet

 • 3.350.000 kubikmeter vatten sparas årligen = Ett dagsbehov för 67 miljoner människor Ett årligt behov för 183.000 människor
 • 6% minskning av den totala vattenanvändningen
 • 7,3% minskning i vatten per kg textilier

Ansvarsfull konsumtion och produktion

 • Total kemisk minskning är 5,2 miljoner kg (3,37% av den totala kemikalieanvändningen)
 • Total reduktion per kg-produktion är 294 gram / kg (9,55%)
 • 68% fabriker med resursövervakningssystem installerat och använt
 • 77% förbättring att lagstiftning efterlevs

Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

 • 15930 arbetare har utbildats via 13 stycken workshops
 • 176 ledande befattningshavare har utbildats
 • 162,9 miljoner kronor investeras av fabriker med 20 månaders återbetalningstid (240% ROI i 3 år)
 • 88,9 miljoner kronor sparas av fabriker i driftskostnader
 • 831% av privat kapital mobiliseras för offentliga investeringar Sida

Läs mer på http://stwi.se/about

Human Bridge

Stadiums mission är att inspirera så många som möjligt till en aktiv livsstil. Därför har vi ett samarbete med Human Bridge, med uppdraget att ge gamla produkter nytt liv och på så vis bidra till en mer hållbar, mer jämlik och mer aktiv värld.

Ett långsiktigt samarbete

Stadium har haft ett långt och givande samarbete med Human Bridge, som hjälper oss att nå behövande i Europa, Afrika och mellanöstern. Föreningen skapades 2001 genom att samordna materialbiståndet inom två svenska biståndsorganisationer; Läkarmissionen och Erikshjälpen. Dessa organisationer har sedan 1990 respektive 1974 skickat flera tusen ton kläder till behövande, och utrustat hundratals sjukhus med sängar, kuvöser, britsar, rullstolar och annat sjukvårdsmaterial. Robert Bergman, verksamhetsledare på Human Bridge, förklarar varför det är viktigt med materialbistånd.

– Genom att ta tillvara på det vi har sparar vi på jordens resurser och förlänger livslängden på redan producerade artiklar. Här i västvärlden konsumerar vi och kastar sedan det vi inte längre vill ha eller har någon användning för, trots att det är i dugligt skick, medan det i andra länder finns de som inte har något alls. Materialbistånd innebär för Human Bridge ett försök att fördela de resurser som faktiskt finns.

Läs mer på www.humanbridge.se

Fairtrade

För oss är det en självklarhet att allt vi säljer ska ha tillverkats på ett rätt och riktigt sätt. Därför stödjer vi Fairtrade och vi är stolta över att alla våra egna fotbollar, handbollar och beachvolleybollar är Fairtrade-märkta. När du som kund väljer våra Fairtrade-märkta produkter gör vi tillsammans skillnad för anställda hos våra leverantörer.

Genom Fairtrade får människor i världens utvecklingsländer möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, på bättre villkor och genom långsiktiga handelsavtal. De internationella Fairtrade-kriterierna säkerställer att de anställda får avtalsenliga löner och förbättrade arbetsvillkor. Det skapar trygghet och möjlighet till utveckling.

De anställda får också en Fairtrade-premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, projekt för rent vatten eller hälsovård. Beslutet för hur Fairtrade-premien ska användas tas gemensamt av de anställda och fabriksledningen under demokratiska former och får inte användas till sådant som fabriken ska bekosta inom ramen för produktionen.

Fairtrade handlar inte bara om att få en förbättrad ekonomisk situation. Kriterierna motverkar också barnarbete och diskriminering, samt främjar demokratin, organisationsrätten och miljöhänsyn i produktionen.

Better Cotton Initiative

Vi har förbundit oss till att förbättra bomullsodling världen över tillsammans med Better Cotton Initiative.

Better Cotton Initative (BCI) är en ideell organisation som grundades 2005 med syftet att definiera ett bättre och mer hållbart sätt att odla bomull, bättre för producenterna, bättre för miljön bomullen växer i och bättre för framtiden i sektorn. BCI:s mål är att förändra bomullsproduktionen världen över genom att göra Better Cotton till en konventionell handelsvara.

För att nå sitt mål arbetar BCI med en mångfald av intressenter över hela bomullsproduktionskedjan för att förespråka mätbara och kontinuerliga förbättringar för miljön, brukssamhällena och ekonomierna i bomullsproducerande regioner.

I Stadiums samarbete med BCI förbinder vi oss att använda 100% hållbar bomull till 2017/2018, genom att använda Better Cotton, ekologisk bomull och återvunnen bomull.

Läs mer på http://bettercotton.org/about-bci

Female Cotton Farmers

Tillsammans med fyra andra företag i branschen stödjer Stadium Female Cotton Farmers (FCF), ett lokalt projekt i Indien initierat av Cotton Connect. Projektet omfattar 15 byar i delstaterna Maharashtra och Parbhani i västra Indien, där ungefär 1550 kvinnliga bomullsodlare får utbildning och kunskap om hur deras odlingar kan leda till en mindre miljöpåverkan, förbättrat hälsotillstånd och en tryggare ekonomi. Under de två år som projektet pågår, finns representanter från BCI och Cotton Connect på plats för att utbilda, organisera och informera.

En Frisk Generation

Stiftelsen En Frisk Generation grundas på idén om att fysisk aktivitet och god kost är avgörande för ett hälsosamt liv. För att öka kunskapen, inspirera och sätta grunden för en aktiv och hälsosam livsstil i tidig ålder har En frisk generation utvecklat en metod som involverar hela familjen. I områden där resurserna är begränsade erbjuds hela familjen att delta i kostnadsfria aktiviteter där det hälsosamma livet står i centrum. Tillsammans möjliggör organisationen ett aktivare liv för barn och deras familjer, och ger dem verktyg och metoder för en hälsosam livsstil.

Bangladesh ACCORD

Stadium signerade år 2014 Accord (The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) – ett initiativ med syftet att skapa säkrare och bättre arbetsmiljöer för textilarbetare i Bangladesh. Accord är en självständig, rättsligt bindande överenskommelse mellan globala varumärke utformat för att möjliggöra en arbetsmiljö där ingen arbetare behöver vara rädd för fabrikskollapser, bränder eller andra olyckor som kan förhindras med rätt säkerhetsåtgärder.

Alla fabriker granskas av självständiga inspektörer, och alla inspektionsrapporter och åtgärdsplaner är offentliga. Om en säkerhetsbrist upptäcks förbinder sig fabriken i fråga att finansiera förbättringar och reparationer medan dess anställda får sina löner.

Vi har arbetat aktivt för att förbättra brand- och byggnadssäkerhet tillsammans med våra leverantörer under en lång tid, och det här är ännu ett naturligt steg i rätt riktning för att underlätta utveckling i tredje världen på ett hållbart sätt. Hittills har över 190 varumärken signerat överenskommelsen – och därmed skapat säkrare arbetsmiljöer för ungefär två miljoner arbetare i 1600 fabriker.

Läs mer på www.bangladeshaccord.org

Ett pälsfritt Stadium

På Stadium tog vi år 2001 beslutet att bli en pälsfri kedja. Genom ett avtal med förbundet Djurens Rätt förbinder vi oss att inte sälja några produkter med päls i våra butiker. Detta gäller både våra egna varumärken och externa.

Goodsport

Goodsport vill bidra till en värld där att ungdomar växer upp till fördomsfria världsmedborgare som tar ansvar för sig själva och samhället. Stiftelsens verksamhet gör ungdomar väl rustade för vuxenlivets krav och överbryggar olikheter genom meningsfulla möten. Metoden är att erbjuda idrottsaktiviteter som bidrar till att motverka fördomar, bygga självkänsla, förmedla viktiga samhällskoder och odla attraktiva egenskaper för arbetsmarknaden. Målgruppen är ungdomar som vill påverka sin egen framtid, samt aktörer inom offentlig sektor, föreningsliv och näringsliv som vill skapa samhällsnytta genom integration. Goodsport har verklig förändring i fokus och skapar integration på riktigt genom affärsmässighet, erfarenhet och ett metodiskt arbetssätt.

SWEREA

Stadium är medlem i Swerea IVF:s Kemikaliegrupp och vi använder oss av deras guide för textil- och läderproduktion. SWEREA:s forskning hjälper även branschens utveckling genom att ta fram mer hållbara och innovativa textilier.