Support the Earth

Support the Earth handlar om ansvarstagande för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption genom hela produktionskedjan. Målet är att minska den negativa påverkan på miljö och människors hälsa och välmående. Detta innefattar bland annat produktion, transporter, logistik och fastigheter.Vi samarbetar med flera andra företag och organisationer eftersom vi är övertygade om att vi är starkare tillsammans för en minskad miljöpåverkan och förbättrade arbetsvillkor som bidrar till en tryggare värld.

Mål:

Klimatneutrala i vår egen verksamhet år 2025

50 procent reduktion av vårtklimatavtryck i våra egna varumärken år 2025

50 procent reduktion av vårt totala klimatavtryck 2030

Ansvarsfull produktion

Vi tar ansvar för att alla produkter vi säljer är socialt, miljömässigt och etiskt hållbara. Det förutsätter tydliga riktlinjer och ett nära samarbete med våra leverantörer när det kommer till såväl vår egen som de externa varumärkenas produktion.

Kvalitetskrav

Vi har fokus på att våra produkter ska hålla längre för att ta hänsyn till miljön på bästa sätt. Kontroll av kvalitet, hållbarhet, säkerhet och kemikalier utförs kontinuerligt på alla våra produkter.

Logistik och energi

Vi minskar ständigt den mängd material som används för att packa och transportera våra produkter och samarbetar med leverantörer och partners för att transporterna ska påverka miljön så lite som möjligt.

Samarbeten

Att vara en stor sportkedja innebär ett stort ansvar. Vi måste säkerställa att våra produkter är tillverkade med respekt för mänskliga rättigheter under bra arbetsförhållanden, och att vårt avtryck på miljön blir så litet som möjligt. Eftersom vi är ett sportföretag med missionen att hjälpa världen att bli mer aktiv har vi också ett ansvar för att investera i initiativ och projekt som inspirerar människor till en aktiv och hälsosam livsstil.

Strategiska riktlinjer

För att nå våra mål behöver vi verktyg och riktlinjer. Förutom att vi givetvis följer lagar och regler har vi satt upp policyer och styrande dokument som stödjer oss i vårt arbete