Kvalitetskrav

Vi har fokus på att våra produkter ska hålla längre för att ta hänsyn till miljön på bästa sätt. Kontroll av kvalitet, hållbarhet, säkerhet och kemikalier utförs kontinuerligt på alla våra produkter.

Kvalitet

Våra produkter testas både internt och av oberoende testinstitut för att säkerställa att de följer de senaste säkerhets- och kvalitetskraven, vilka regleras av de lagar som gäller i de länder vi är aktiva i och av våra egna interna krav. Kontroll av kvalitet, hållbarhet, säkerhet och kemikalier utförs kontinuerligt på alla våra produkter. Exempel på tester vi genomför internt:

• Passform
• Hållbarhet
• Funktionella egenskaper
• Tvätt och stabilitet
• Kemikalier

Barnsäkerhet

Vi ställer höga krav på vårt barnsortiment. Våra produkter är speciellt anpassade och designade för barn och följer EU:s normer (EN 14682:2014) när det gäller barnsäkerhet. Våra barnkläder ska givetvis också nå upp till våra egna krav gällande egenskaper, funktion, hållbarhet och säkerhet. Därför gör vi alltid en allmän riskbedömning på alla våra produkter för att garantera att användaren inte utsätts för någon fara.Stadium deltar även aktivt i standardiseringsarbetet för säkerhet i barnkläder och följer branschöverenskommelser. Vi har till exempel avtagbara luvor på alla våra egenproducerade barnytterplagg.

Skyddsutrustning

Vi följer Declaration of Conformity, EU-försäkran om överenskommelse) som rör personlig skyddsutrustning.

Till Declaration of Conformity-dokumenten