Black week på Stadium – upp till 60% rabatt på utvalda produkter Shoppa

THROWBACK TRAINING TÄVLINGSREGLER

Återupptäck sporten från barndomen och var med och tävla om ett av sex presentkort på Stadium. Mellan den 15:e och 26:e mars har du nu möjligheten att vara med och tävla om priser från Stadium, där förstapriset är ett presentkort på 30.000 SEK att handla för i valfri Stadium-butik. De fem andra som vinner får ett presentkort på 1000 SEK. För att ta del av tävlingen behöver du ha fyllt 18 år och ha ett öppet konto på Instagram. Tävlingsvillkoren finns på länk @stadium_jointhemovement på Instagram. Tävlingen anordnas av Stadium Sverige AB och gäller endast tävlanden bosatta i Sverige.

Så här gör du
Ladda upp din bästa träningsbild från barndomen med en rad eller två om träningsminnet med hashtaggen #ThrowbackTraining, tagga också @stadium_jointhemovement i bilden. Genom att du laddar upp din bild och hashtaggar den med #ThrowbackTraining och taggar bilden med @stadium_jointhemovement så godkänner du ditt deltagande i tävlingen och våra tävlingsvillkor. Tänk på att du behöver ha ett öppet Instagram-konto för att vi ska kunna se och bedöma ditt bidrag. Tävlingen pågår från 17.00 den 15:e mars 2017 till midnatt den 26:e mars 2017 då tävlingen stängs för medverkan. Den 29:e och 30:e mars koras vinnarna på @stadium_jointhemovement på Instagram. Det bästa bidraget vinner ett presentkort för 30.000 SEK, övriga fem vinnare får ett presentkort på 1000 SEK var. Presentkorten gäller endast i Stadiums butiker i Sverige och går inte att byta till kontanter. Presentkorten gäller i tre år från utfärdandedatum.På Instagram ser du alla bidragen under #ThrowbackTraining.

En jury, sex vinnare
En jury utser sex vinnare bland de bilder som lagts upp på Instagram med hashtaggen #ThrowbackTraining och där bilden taggats med @stadium_jointhemovement. Bilderna bedöms efter kreativitet och presentation av träningsminnet. Juryn består av representanter från Stadium Sverige AB och deras beslut kan inte överklagas. Vinnande foton publiceras i ett inlägg på Instagram på @stadium_jointhemovement den 29:e och 30:e mars 2017. Samma dag kontaktas vinnarna direkt av Stadium Sverige AB. Detta sker via ett direktmeddelande till vinnarens konto på Instagram. Vinnaren uppmanas att ta kontakt med och svara på direktmeddelandet från representant från Stadium via @stadium_jointhemovement absolut senast söndag veckan efter, alltså 9:e april 2017, för att ta del av sitt pris. Detta innebär att vinnaren måste lämna sina kontaktuppgifter till Stadium Sverige AB. Om inte vinnaren tar kontakt med Stadium Sverige AB innan söndag vecka efter, 9:e april, förlorar denne sitt pris. Upp till två veckor efter att vinnaren har kontaktat Stadium skickas priset ut.
Anställda hos Stadium Sverige AB samt deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen.

Pris
Sex priser varav förstapriset är ett presentkort på Stadium för 30.000 SEK. Därutöver finns fem stycken presentkort värda 1000 SEK var som ytterligare fem vinnare kommer få. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Vinst kan ej överlåtas eller bytas mot kontanter. Presentkorten gäller endast i Sverige, och vinnarna måste vara bosatta i Sverige, samt inneha ett svenskt personnummer för att kunna tilldelas vinsten. Bildpolicy och upphovsrätt Innehåller din bild människor måste dessa personer ge sitt samtycke för att du skickar in fotot och till Stadiums hantering av fotona inom ramen för denna tävling, inklusive utnyttjandet av bilden i reklam, utan några krav på ersättning. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen intygar du att bidraget är ditt eget och överlåter upphovsrätten avseende bidraget till Stadium Sverige AB. Stadium Sverige AB har rätt att publicera vinnarna med namn och ort. Samtliga av dina rättigheter till bidraget upphör och Stadium Sverige AB får använda bidraget utan begränsning i tid, på ett valfritt sätt inom Stadiums normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. Stadium Sverige AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Stadium Sverige AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

Övriga reservationer
Stadium Sverige AB förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen. Tävlingen genomförs av Stadium Sverige AB utan stöd eller sponsring från vare sig Facebook eller Instagram.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som hanteras i samband med tävlingen kommer att behandlas av Stadium Sverige AB, 601 60 Norrköping, som är personuppgiftsansvariga. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen och kommer eventuellt utnyttjas i reklamsyften. Uppgifterna kommer bara vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften. Du, inklusive de identifierbara personerna på ditt foto, har rätt att när som helst utan kostnad begära att få tillgång till och/eller komplettera era personuppgifter. Om era personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har ni också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. För att göra något av ovanstående eller för andra frågor rörande personuppgiftshantering och Personuppgiftslagen, kontakta Amanda Larsson på amanda.larsson@stadium.se. Har du frågor i anledning av tävlingen, vänligen gå in på https://www.stadium.se/kontakta-oss.

Stadium Sverige AB
Org nr: 556236-4397
601 60 Norrköping
Tel: 0771-499 499

Tillbaka till tävlingen