Hållbarhet / Samarbeten och initiativ / Samarbeten


SamarbetenHär kan du läsa om våra olika samarbeten med organisationer engagerade i miljö- och samhällsfrågor:

Stadium stöttar SOS Barnbyar

Liksom många andra textilföretag har Stadium fabriker i Bangladesh, ett land där många lever i fattigdom. Därför känns det självklart att stötta och bidra till hopp och förändring i landet. Sedan 2015 är Stadium partnerföretag till SOS Barnbyar Sverige.

Läs mer om vårt samarbete här

Sweden Textile Water Initiative

Textilindustrin är idag en av världens största industrier och som kräver stora mängder vatten vid tillverkningsprocessen. Att minska vattenanvändningen inom textilproduktion är en stor utmaning för detaljhandeln. Därför har Stadium sammanslutit sig till Sweden Textile Water Initiative – ett unikt samarbete mellan svenska företag inom textil- och läderbranschen och Stockholm International Water Institute. Sedan 2010 har de tagit fram riktlinjer för mer hållbar vattenanvändning och fokuserar på att hitta nya lösningar och tekniker för ett förnuftigt användande av vatten, energi och kemikalier över hela produktionsledet.

Genom att skapa en plattform för kunskap och utbildning vill projektet förändra leverantörernas attityder om vikten av en hållbar produktion. STWI har utbildat mer än 15900 anställda genom workshops och informationsträffar.

Syftet
Sweden Textile Water Intitative är ett samarbete mellan Sida, SIWI, medlemmarna i Stockholm Textile Water Initiative samt deras leverantörer och underleverantörer. Det är ett av Sveriges största samverkansprojekt mellan offentlig och privat sektor med syftet att uppnå en miljömässigt mer hållbar produktion i hela produktionskedjan.

Läs mer om STWI i vår hållbarhetsrapport.

Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation i Sverige som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är svenska Kronprinsessparet, och bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Pep är Stadiums partner i Good Citizen-arbetet med aktivitetsväskan


< Tillbaka till Samarbeten och initiativ

< Tillbaka till Hållbarhet