Hur sent kan jag beställa julklappar? Hur sent kan jag beställa julklappar?Läs mer

Hållbarhet / Samarbeten och initiativ / Samarbeten


SamarbetenHär kan du läsa om våra olika samarbeten med organisationer engagerade i miljö- och samhällsfrågor:

Stadium stöttar SOS Barnbyar

Liksom många andra textilföretag har Stadium fabriker i Bangladesh, ett land där många lever i fattigdom. Därför känns det självklart att stötta och bidra till hopp och förändring i landet. Sedan 2015 är Stadium partnerföretag till SOS Barnbyar Sverige.

I Bangladesh bor drygt 150 miljoner människor på en yta som är mindre än en tredjedel av Sverige. Den näst största staden landet heter Chattogram och ligger precis vid Karnaphuliflodens utflöde vid Bengaliska bukten. Staden är hårt drabbat av naturkatastrofer som monsunregn, cykloner och översvämningar, och efter flodvågen 1989 som tog 50 000 människors liv och gjorde tusentals barn föräldralösa, byggdes den första barnbyn här. Det är också här i Chattogram som Stadium samarbetar med SOS Barnbyar för att bidra till en ljusare framtid för drabbade barn och deras familjer. Sedan 2015 går därför fem kronor av försäljningen av den orange vattenflaskan till SOS Barnbyar och arbetet i Chattogram.

Åsa Brunzell är HR- och hållbarhetsdirektör på Stadium och känner sig trygg och stolt över samarbetet med SOS Barnbyar.

– SOS Barnbyar är en stabil organisation som arbetar enligt FN:s barnkonvention och FN:s globala mål för en hållbar framtid. Det är en organisation som gör skillnad och för oss är de en trygg partner att samarbeta med. Tillsammans kan vi bidra till ett bättre liv för fler människor i världen, säger Åsa Brunzell.

I Stadiums samarbete med SOS Barnbyar ingår bland annat finansiering av organisationens familjestärkande program. I Chattogram kämpar utsatta familjer med försörjningen och många föräldrar gör allt i sin makt för att ge sina barn mat och utbildning. Det är de här familjerna som får hjälp av skräddarsydda familjestärkande program som till exempel psykosocialt eller ekonomiskt stöd eller skolmaterial och matpaket som gör att barnen får gå i skolan.

Stadium bidrar även till finansiering av driften av barnbyn i Chattogram, där barn som mist sina föräldrar bor. I barnbyn bor idag tolv familjer i varsitt hus. I varje familj finns en barnbymamma som tar hand om och bor tillsammans med sju till nio barn. Det här är ett samarbete som Stadium är otroligt stolta över att vara en del av

Om SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en oberoende internationell hjälporganisation som i nästan 70 år har arbetat för att hjälpa barn som lever i utsatthet. Idag finns SOS Barnbyar i 135 länder. I just Bangladesh finns idag sex barnbyar med sammanlagt drygt 900 barn. SOS Barnbyar har även ungdomsboenden, skolor och sociala center i Bangladesh.
Fokus i organisationen är barnbyarna som bygger på en familjemodell där föräldralösa barn bor tillsammans med så kallade barnbymammor. Genom ett månadsbidrag kan även privata givare stödja och följa ett barn genom så kallat fadderskap. Mer information om SOS Barnbyar.


Sweden Textile Water Initiative

Textilindustrin är idag en av världens största industrier och som kräver stora mängder vatten vid tillverkningsprocessen. Att minska vattenanvändningen inom textilproduktion är en stor utmaning för detaljhandeln. Därför har Stadium sammanslutit sig till Sweden Textile Water Initiative – ett unikt samarbete mellan svenska företag inom textil- och läderbranschen och Stockholm International Water Institute. Sedan 2010 har de tagit fram riktlinjer för mer hållbar vattenanvändning och fokuserar på att hitta nya lösningar och tekniker för ett förnuftigt användande av vatten, energi och kemikalier över hela produktionsledet.

Genom att skapa en plattform för kunskap och utbildning vill projektet förändra leverantörernas attityder om vikten av en hållbar produktion. STWI har utbildat mer än 15900 anställda genom workshops och informationsträffar.

Syftet
Sweden Textile Water Intitative är ett samarbete mellan Sida, SIWI, medlemmarna i Stockholm Textile Water Initiative samt deras leverantörer och underleverantörer. Det är ett av Sveriges största samverkansprojekt mellan offentlig och privat sektor med syftet att uppnå en miljömässigt mer hållbar produktion i hela produktionskedjan.

Läs mer om STWI i vår hållbarhetsrapport.

Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation i Sverige som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är svenska Kronprinsessparet, och bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Pep är Stadiums partner i Good Citizen-arbetet med aktivitetsväskan


< Tillbaka till Samarbeten och initiativ

< Tillbaka till Hållbarhet