Just nu! 25% rabatt på ett helt köp Shoppa

Visst är det härligt med lekande barn?

Aktivitetsväskan kan beställas kostnadsfritt från Stadium av alla skolor med förstaklassare. Innehållet skiljer sig från år till år, men det finns alltid något för alla.

Flera undersökningar den senaste tiden rapporterar om att barn idag rör sig för lite. Vi på Stadium vill få fler människor, särskilt barn, att aktivera sig. Därför delar vi sedan 2005 ut vår aktivitetsväska gratis till alla 4 000 skolor i landet som har minst en förstaklass. Väskan innehåller aktivitetsartiklar såsom bollar, hopprep och koner för att uppmuntra till fysisk lek. Bara barnens fantasi sätter gränserna för aktiviteten!

Syftet med aktivitetsväskan är att inspirera till mer aktivitet i skolan utöver de schemalagda idrottstimmarna. Många barn ägnar sig åt olika sportaktiviteter på fritiden. Men inte alla. Vi vet att bra vanor etableras tidigt i livet och med aktivitetsväskan vill vi erbjuda ett första steg till en aktiv och hälsosam livsstil. Projektet är ett led i Stadiums Good Citizen-arbete och sedan starten har över 25 000 aktivitetsväskor delats ut till barn i Sverige och Finland.

Väskornas innehåll har ändrats från år till år efter feedback från eleverna och ambitionen är att innehållet alltid ska erbjuda något för alla. Barnen tillbringar så mycket tid i skolan och Stadium vill bidra till att den tiden blir aktiv så långt det är möjligt!

– Fokus är på förstaklassare för att skapa goda vanor redan i en tidig ålder, säger Patrizia Nilsson som är Sports Marketing Manager på Stadium. Barns hälsa och rörelse är en viktig samhällsfråga och det finns en stor oro för att barn rör på sig för lite i vardagen.

– Det här är ett problem som ska tas på allvar men det är svårt att prata om det utan att använda pekpinnar. Vi på Stadium vill inspirera alla till ett aktivt liv och jag känner mig hoppfull till att vi bidrar till ett aktivare Sverige med våra initiativ, säger Karl Eklöf, CEO på Stadium Group.

Aktivitetsväskan kan beställas kostnadsfritt av skolor med förstaklassare. Innehållet skiljer sig från år till år men det finns alltid något för alla.

Stadium skickar ut ett mejl till alla skolors huvudmän (som angivits i Skolverkets skolenhetsregister) i juni med ämnet Stadium Aktivitetsväska 2019. Via det mejlet beställs väskan. Varje skola med en förstaklass kan beställa en väska var.

Om du är osäker på om skolan fått möjlighet att beställa aktivitetsväskan, kontakta i första hand skolans huvudman

Frågor och Svar
Vem står bakom aktivitetsväskan?
Sportkedjan Stadium har delat ut tusentals aktivitetsväskor till förstaklassare sedan 2005 i syfte att inspirera fler till ett liv i rörelse. Sedan i fjol (2018) delar vi ut den tillsammans med organisationen Generation Pep som jobbar för barn och ungas hälsa.

Vem/vilka får beställa aktivitetsväskan?
Stadium vill erbjuda aktivitetsväskor till landets alla skolor med förstaklassare, vilket betyder cirka 3729 grundskolor, 435 grundsärskolor, 8 specialskolor och 5 sameskolor. Totalt nästan 4200 (4167) skolor som får möjlighet att ta del av varsin väska.

Hur många väskor får respektive skola?
En väska per skola. Tanken är att alla grundskolor med förstaklassare i landet, cirka 4 200 stycken, får varsin väska.

Hur beställer man en aktivitetsväska till sin skola?
Stadium skickar ut ett mejl till alla skolors huvudmän (som angivits i Skolverkets skolenhetsregister) i juni med ämnet Stadium Aktivitetsväska 2019. Mejlet innehåller information om hur beställningen går till samt en unik länk för respektive skola till beställningsformuläret. Varje skola med en förstaklass kan beställa en väska var.

När ska man beställa sin väska?
I juni skickar Stadium ett mejl med beställningsinformation till alla skolor med en förstaklass. De skolor som inte beställt sin aktivitetsväska före den 30 augusti 2019 kommer att få ett påminnelsemejl. Sista dagen att beställa aktivitetsväskan är den 13 september 2019. Efter det har vi tyvärr ingen möjlighet att ta emot beställningar eller skicka ut några väskor.

Hur kontrollerar man sin skolas kontaktuppgifter?
Huvudmännen på skolorna ansvarar för att kontaktuppgifterna i skolenhetsregistret är korrekta. I juni varje år skickas en uppmaning till alla huvudmän att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår men huvudmännen har även möjlighet att uppdatera uppgifterna i registret löpande under året.

Är du osäker på om er skola fått beställningsmejlet från Stadium?
Om du är osäker på om er skola fått möjlighet att beställa aktivitetsväskan, kontakta i första hand skolans huvudman.

Om du är huvudman kontrollera gärna din skräppost efter mejl med ämnet Stadium Aktivitetsväska 2019. Om du av någon anledning inte fått mejlet med beställningsinformation, ber vi dig kontakta Stadiums kundservice på telefon: 0771-499499 eller via mejl: activitybag@stadium.se. Öppettiderna för kundservice är måndag-fredag 09.00-20.00 samt lördag-söndag 10.00-18.00.

Var levereras väskan?
Stadium erbjuder i år leverans av väskorna direkt till respektive skola i september, vecka 37-40. Stadium står för leveranskostnaderna och väskan delas ut av Postnord. Om skolan har avtal med Postnord kring leveransplats och tider kommer detta att följas även vid denna leverans.

Vid beställning anges referensperson för skolan men väskan kan tas emot av annan person om referenspersonen av någon anledning inte är tillgänglig. Om ingen mottagare finns på plats vid leverans går väskan tillbaka till Postnords terminal och avisering går till skolan om var väskan kan hämtas ut.

När delas väskan ut?
De skolor som beställer fram till 30 augusti får sina väskor utdelade med start vecka 37. Beställningar lagda mellan 31 augusti och 13 september får sin väska levererad under vecka 40.

Vad innehåller en aktivitetsväskan?
Innehållet och färgerna på väskan varierar från år till år men syftar alltid till att inspirera så många som möjligt till ett aktivt liv. I år innehåller väskorna som är färgade med vattenbesparande tekniken Solution Dye, två FairTrade-märkta fotbollar, två stycken basketbollar, en softboll, en bollpump, tre tennisbollar, fyra koner och två hopprep. Det totala värdet per väska är cirka 900 kronor.

Har du frågor om innehållet, väskan eller leveransen?
Har du frågor kring väskans innehåll, leverans eller annat som rör aktivitetsväskan ber vi dig att kontakta vår kundservice på telefon 0771-499499 eller via mejl: activitybag@stadium.se Öppettiderna för kundservice är måndag-fredag 09.00-20.00 samt lördag-söndag 10.00-18.00.