Nu har vi stängt nomineringen till vårt tränarstipendium. Vem hade kunnat ana att vi skulle få in över 2000 nomineringar? Så många fina ord som vittnar om vad engagerade och outtröttliga tränare dagligen gör för svensk idrott och dess föreningsliv.

Nu börjar juryns arbete med att utse stipendiaterna, som sedan presenteras de på Stadiums sociala medier och på stadium.se under februari månad.