Miniguide till vår unika allemansrätt.

Bada, vandra, tälta, cykla, fixa picknick. Ta chansen att njuta av vår världsunika allemansrätt. Detta gäller när du är ute i naturen.

Det är lätt att ta allemansrätten för given, men faktum är att det är en unik möjlighet som är värd att hylla. Året runt har du möjlighet att njut av att vistas i skog och mark och passa på att upptäcka fler av alla möjligheter allemansrätten ger dig. Att visa stor respekt för djur och natur samt hänsyn till andra människor ingår – inte störa, inte förstöra.Tack vare allemansrätten får du:

• Vistas fritt till fots i naturen förutom på privata tomter och odlad mark. Även att cykla, rida och åka skidor är tillåtet så länge du inte orsakar markskador.

Tälta och campa ett dygn utom syn- och hörhåll från bostadshus.

• Plocka vilda bär, svampar, grenar och kvistar från marken samt blommor som inte är fridlysta.

• Göra upp eld – med stor försiktighet och bara om det inte råder minsta fara för brand. Du får heller inte elda på berghällar som kan spricka.

• Fiska fritt med spö längs kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vatten behöver du fiskekort eller annat tillstånd.

Bada och åka båt samt förtöja och övernatta något dygn nästan överallt. Samma hänsyn som på land gäller: inte störa, inte förstöra.Tänk på att:
• Hålla rent! Ta med allt skräp från platser där du vistats.

• Visa respekt för djur, natur, markägaren och boende. Ju större risk för att störa någon, desto större anledning att be om lov.

• Aldrig störa vilda djur eller fåglars häckning. Heller inte djur i beteshagar. Kom ihåg att stänga grindar efter dig!

• Generellt koppeltvång för hund gäller mellan 1 mars och 20 augusti, i vissa delar av landet året runt. Hunden får aldrig störa eller skada djurliv eller andra människor.

• Det är förbjudet att köra motorfordon på barmark i terrängen, gäller även husbil och husvagn. Det är heller inte tillåtet att köra på vägar som är utmärkta med enskild väg.