Discgolf – din guide till rätt disc

Inom Discgolf (eller Frisbeegolf som det också kallas) är discen du kastar med av stor betydelse. I denna guide hjälper vi dig i några enkla steg att hitta vad som är rätt för dig.

Din egen nivå

Börja alltid med dig själv. Är du en duktig spelare, eller har du precis börjat att spela discgolf? Discarnas utformning och egenskaper är helt avgörande och beter sig olika beroende på hur erfaren du som spelare är. Därför ska du alltid utgå från dina förutsättningar och hellre jobba fram din skicklighet med hjälp av discarna, snarare än att försöka använda för svåra modeller direkt.


Typ av discar

I discgolf använder du olika typer av discar för olika typer av kast, precis som att man i golf använder olika klubbor för olika typer av slag. Discarna delas in i 4 typer – Distance Driver, Fairway Driver, Midrange Driver samt Putt & Approach.


1. Distance Driver Maximal distans. Dessa discar är de som går längst och är spetsiga, bredrimmade och har en låg profil utformad för att skära luften med så litet luftmotstånd som möjligt. Används för utkast på golfbanan när du vill nå maximal längd, Denna disc kräver dock att du har en bra kastteknik och kraft i kastet. Med andra ord en disc för dig som är mer erfaren och inget vi rekommenderar till nybörjare eller som en prova-på-disc. Distance Drivers är anpassade för längder från ca 100 m och uppåt.

2. Fairway Driver Kontrollerbar längd. Används för långa utkast där det är extra viktigt eller svårt att hålla sig på fairway. Här har du en disc som är förlåtande i förhållande till den extra längd du får. Fairway Drivers är anpassade för längder mellan ca 75–125 m.

3. Midrange Driver Mångsidig och effektiv. För halvlånga utkast eller inspel. Varken trubbig eller spetsig utan något däremellan. Detta är en disc som kan användas vid kortare utkast och inspel mot korg. Är du ute efter endast en disc är midrangen en bra första disc. Det är en mångsidig disc som fortfarande är enkel att kontrollera men du får lite extra distans och den fungerar även bra att putta med. Midrange Drivers är anpassade för längder mellan ca 50–100 m.

4. Putt & Approach Precision. För inspel och putt. Det är den lättaste discen att kontrollera och används med fördel vid kortare inspel och såklart vid puttar. Även för utkast på korta hål. Trubbiga och sköna att hålla i handen. Det finns ofta i en utpräglad puttvariant med extra mjuk plast. Putters är anpassade för längder upp till ca 25 m vid putt, eller mellan ca 25–75 m vid inspel (approach).

Flygegenskaper

När du valt vilken typ av disc som passar dig just nu, är det även viktigt att se över dess flygegenskaper (Flight Path). Det finns liksom antal discvarianter även här fyra olika parametrar för att beskriva en discs flygegenskaper. Dessa siffror är instansade på varje disc och står för: Speed, Glide, Turn och Fade.

1. Speed (skala 1 till 15) Den första siffran anger vilken speed (fart eller hastighet) discen har, siffran säger hur snabbt discen skär i luft. Skalan graderas mellan sifferintervallet 1 till 15. Ju högre siffra, desto längre är discen utformad att kastas. Putters klassar in på speed 1–3, midrange-discar 4–6, fairway-drivers 7–9 och distance drivers 10–15. Det man ska komma ihåg är att när siffran blir högre på discen, blir den även svårare att kontrollera. Därför rekommenderar vi en disc som inte överstiger siffran 7 i speed om du är nybörjare.

2. Glide Den andra siffran anger vilken glide (eller på svenska bärighet) discen har. Det vill säga hur mycket det skapas en svävande effekt efter ditt kast. Skalan är graderad 1 till 7. En nybörjare som vill få längre kast bör välja en disc med en högre siffra på glide-skalan. Bra att veta är att discens diameter och kupolhöjd är två faktorer som ökar på glidet.

3. Turn (skala -5 till 0) Den tredje siffran säger vilken turn (eller sväng) discen har. Siffran beskriver vilken tendens discen har att vika av åt höger i den inledande delen av flygningen. Detta förutsätter dock att du kastar en backhand samt är högerhänt. Är du vänsterhänt gäller omvänt. Men vi utgår från och med nu att spelaren är högerhänt. Turn-siffrans intervall ligger mellan -5 till 0. En disc som har 0 i turn är minst benägen att vika av åt höger medans en disc som har -5 har lättast att vika av åt höger. Nybörjaren upplever ofta att discen viker av snabbt åt vänster vid kasten. Detta beror på att man inte har kraft samt saknar teknik. Genom att välja en disc som ligger på minus i turn-skalan, kan du kompensera för den kraft och teknik du saknar och får då en rakare flygbana.

4. Fade (skala 0 till 5) Den fjärde och sista siffran beskriver vilken fade (eller fall) discen har. Den beskriver hur snabbt discen faller åt vänster när den tappar fart, förutsatt att du är högerhänt. Är du vänsterhänt gäller omvänt. Fade-skalan ligger mellan 0 till 5, där en disc som har 0 i fade kommer avsluta sin flygbana rakast och en 5 kommer svänga kraftigt i slutet av flygningen. Som nybörjare bör du välja en disc med så låg siffra på fade-skalan som möjligt, eftersom dessa är lättare att kasta rakt och längre.


Exempel Så här kan flyktbanan se ut för Fairway Driver med siffrorna 9, 4, -1, 2:

Under- och överstabil disc En golfdisc är antingen understabil, neutral eller överstabil. Enkelt utryckt beskriver dessa termer om discen går höger, rakt eller vänster (för en högerhänt backhandkastare).* Det är i första hand Turn som avgör detta, men även Fade spelar in. Ett tips är att räkna ihop Turn + Fade. Blir summan mindre än 0 indikerar det en understabil disc, runt nollan är discen mer neutral och mer än 1 en överstabil disc.

*Är du vänsterhänt eller högerhänt som kastar forehand gäller samma tänk bara att det blir omvänt, d.v.s. en understabil disc går till vänster och överstabil till höger.


Övrigt

Det finns många olika sorters plaster att välja mellan. I början är såklart det viktigaste att du koncentrerar dig på din sving och behärskar dina första discar. Vilken plast din disc har kan man ta i ett senare skede, men bra att ha med sig direkt är att enklare discar generellt är gjorda av billigare plast. Skillnaden mellan billigare- och dyrare plast är oftast att den dyrare är mer greppvänlig, har bättre livslängd samt att den håller sig mjuk även i kallare väder.

Ett bra sätt att förlänga livet på dina discar är att förvara dem i en discgolf-väska.

Se alla discgolf-väskor och övriga tillbehör här.