Part of Stadium Group
Just nu: 3 för 2 på alla badkläder online. Just nu: 3 för 2 på alla badkläder online.Shoppa

Forskning om barn och träning

Även barn behöver regelbunden fysisk aktivitet – någon form av träning som gör de svettiga och andfådda. Så lyder de svenska rekommendationerna sedan 2016.

Gamla tabun om att träning kan vara skadligt för barn tycks inte stämma med verkligheten. Men det ska komma ur glädje och inte prestation och det viktiga är variationen.

– Det är mycket farligare om barnet slutar träna på grund av att han eller hon tappar suget att röra på sig, säger Örjan Ekblom, docent vid GIH.

Örjan Ekblom är en av forskarna bakom arbetet med rekommendationerna. Han berättar att det inte finns en gyllene åldersgräns för när man kan börja tillgodogöra sig träning. I själva verket gör träning nytta redan från dag ett.

– Redan innan barn föds ägnar de sig åt prövande och lärande genom rörelser. Det finns ingen ålder då man ska avstå från aktivitet. All rörelse är av godo på det viset. Det som är viktigt är att det sker på barnets villkor, förklarar han.

Ekblom poängterar att det är viktigt att veta syftet med träningen. Som exempel nämner han konditionsträning. Före puberteten är det svårt för kroppen att tillgodogöra sig konditions-träning.

– Sådan träningsform kan såklart ge andra goda effekter, men det kommer inte påverka konditionen. Däremot kan styrketräning leda till att ett barn blir starkare innan puberteten. Styrningen av deras muskler blir mer effektiv, men det är först efter puberteten som man kan bli större i fråga om muskelmassa.

60 minuter om dagen
Enligt rekommendationen ska barn röra på sig tidigt, helst redan när man är sex år. Redan då skapas stora hälsoeffekter som följer med resten av livet. Möjligheten att stärka skelettet och därmed undvika benskörhet som vuxen har man till exempel före puberteten. Därför är viktbelastande aktiviteter viktiga i barndomen. Om man är aktiv redan som barn kan det lägga en bra grund för ens hälsa som 35-åring.

– Rekommendationerna är från sex års ålder och säger att man ska vara aktiv 60 minuter om dagen. Mer tid än så ger fler goda hälsoeffekter. Tre gånger i veckan ska aktiviteten vara mer intensiv och man ska bli andfådd. 60 minuters rörelse om dagen kan vara en snabb promenad till och från skolan eller rent av lek. Det viktiga är att rörelserna inte är enformiga och att man inte belastar för mycket och fel, berättar Ekholm.

– Det ska finnas variation i träningen. Sen tror jag att många föräldrar kan vara tvivelaktigt inställda till träning för barn på grund av att det lever kvar gamla fördomar om skaderisker. Men det är mycket farligare om barnet slutar träna på grund av att han eller hon tappar suget att röra på sig. Det kan hända om träningen blir för intensiv eller prestationsinriktad. Att barn tränar är viktigt på flera plan. Inte minst för den mentala hälsan. Ekblom berättar att studier visar tydligt att den som är stressad, nedstämd eller orolig kan få mycket god akut effekt på dessa områden. Sådant som dålig sömn och skolresultat kan förbättras med främst konditionsträning.

barn och träning

Gymmen sänker åldersgräns
I en holländsk studie som gjordes på föräldrar, med barn i 12-15-årsåldern, indikerade nästan 30 procent att de inte tillät sina barn delta i aktiviteter med fokus på styrketräning. De vanligaste skälen var att man ansåg att styrketräning var negativt för deras barns hälsa, att det skulle påverka barnets fysiska utveckling negativt eller att det var förenat med en hög skaderisk. Länge var detta vanliga uppfattningar även i Sverige. Men nu sänker allt fler gym åldersgränsen och flera gym låter tio-elvaåringar träna i sällskap med målsman.

– Jag tycker att det är en bra utveckling. Om styrketräningen utförs rätt kan det vara en rolig och effektiv aktivitet. Däremot måste man veta vad man gör som handledare, om det så är en kunnig förälder eller ännu hellre en kompetent utbildad

PT med kunskap om barns träning. Styrketräning har haft lite av ett tabu över sig förut och det är bra att det försvinner. I studier har man sett att det är en skonsam träningsform med låg skaderisk, i jämförelse med många andra, förklarar Ekblom.

Gustaf Rönquist, Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap vid GIH, är särskilt inläst på just styrketräning och barn. Han säger att det är svårt att ge generella rekommendationer gällande åldersgräns på grund av att tillväxt- och mognadsgraden kan skilja mycket mellan barn och ungdomar i samma kronologiska ålder.

– Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att styrketräning är förknippat med en rad positiva hälsoeffekter för barn. Men tolkningen av vad begreppet styrketräning innebär i praktiken kan nog skilja sig mycket. En del tror kanske att det endast handlar om att lyfta tunga vikter i en gymlokal, men det är viktigt att förstå att det lika gärna kan inkludera olika övningar med kroppen som belastning och utföras i lekform. Han håller med Örjan Ekblom om att handledaren har ett stort ansvar på gymmet.

– Det är viktigt att barnet får lära sig utföra övningarna med korrekt teknik och använda utrustningen på ett säkert sätt. Den som leder träningen bör därför vara erfaren och förstå hur träningen ska anpassas utifrån barnets ålder, mognad, målsättning, behov och förutsättningar.

Det ska vara roligt att träna
Regelbunden styrketräning för barn och ungdomar har rapporterats leda till flera positiva effekter, som ökad styrka och minskad risk att drabbas av skador inom olika idrotter. Vidare har det även rapporterats att träning med syfte att öka styrkan kan spela en viktig roll vid motorisk inlärning. Rekommendationerna säger att muskel- och skelettstärkande aktivitet bör ingå minst tre gånger i veckan för barn mellan 6-17 år.

– Jag anser att styrketräning kan spela en viktig roll vid inlärning av grundläggande rörelser som att hoppa, springa och kasta och därmed underlätta att barnet utvecklar en allsidig rörelseförmåga. Detta kan i sin tur öka barnets intresse för att vara fysiskt aktiv och sedan fortsätta vara det även i vuxen ålder, konstaterar Rönquist. Han anser det betydande att öka föräldrarnas kunskap om vilka positiva effekter styrketräning kan ha för barns hälsa.

– Om det finns intresse hos barnet att träna styrketräning så varför inte testa? Det kan framförallt finnas en fördel för barn som håller på med annan idrott. Men här är det viktigt att styrketräningen inte bara adderas till nuvarande träning, utan snarare integreras så att totalt mängden träning inte blir för stor. För unga barn bör det inte handla om prestation, utan om att hitta glädje i att vara fysiskt aktiv.

REKOMMENDATIONER:
Framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet 2016-02-01 samt av Svenska Barnläkarföreningen 2015-11-15
REKOMMENDATIONER:
Framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet 2016-02-01 samt av Svenska Barnläkarföreningen 2015-11-15