Sänkta priser på det barnen behöver just nu! Till erbjudandet

Vad är egentligen mindfulness?

Har du koll på ett av de senaste modeorden inom hälsa och välmående? Vi reder ut begreppet mindfulness.

Få andra hälsofenomen är i dag lika omtalade som mindfulness. I vår uppkopplade samtid, där informationsflödet aldrig sinar och där våra smartphones aldrig slutar blinka, är våra hjärnors chanser till återhämtning få. För att stilla vårt splittrade medvetande är det i dag vanligt att ordineras några minuters mindfulness-träning per dag – både av läkare, terapeuter och arbetsgivare. Men vad är egentligen mindfulness?

Mindfulness kan enkelt beskrivas som medveten närvaro. Begreppet är i grunden hämtad från buddhismen, men har i dag inslag av både yoga och modern psykologi. Att utföra mindfulness-meditation handlar i korta drag om att lära sig att vara i nuet ­– att koppla bort tankar och fokusera på kroppen, och hur det känns när andningen rör sig genom den. Genom återkommande meditation kan man träna upp sin koncentrationsförmåga och fokus.

I dag används mindfulness mot till exempel stress- och sömnrelaterade besvär och depressionssymptom. Men främst kan det vara en effektiv metod för att komma ner i varv och upptäcka hur invanda tankemönster påverkar vardagen. Mindfulness-träning kan helt enkelt få oss lite mer i balans, och övningarna kan utföras både i grupp eller ensam.

Vi spår att trenden med lugnande träningsformer fortsätter växa sig ännu starkare under 2017. I takt med den högintensiva träningens ökade popularitet blir även den inre resan ett viktigt komplement.