1
Leverans
2
Betalning
3
Summering
Klar!
Varukostnad
Totalsumma
Att betala Inkl. moms