På Stadium brinner vi för rörelse. I stort och smått. Från enklaste träningspass till drömmen om en hållbar planet. På samma sätt som vi behöver vara i balans måste även vår miljö vara det. Därför fortsätter vårt arbete med att ta fram produkter på ett ansvarsfullt sätt för människa, djur och miljö.

Vår vision är att aktivera världen – idag och imorgon. Därför vill vi aktivt bidra till en mer hållbar värld. Vårt hållbarhetsarbete samlas inom vår hållbarhetsvision Activating the World in Sustainable Ways. Genom att agera på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt sunt vis främjar vi en hälsosam livsstil idag och för kommande generationer.

Hållbarhet är en del av vår affärsstrategi, att arbeta med hållbarhet är en våra strategiska prioriteter. För att hålla samman arbetet har vi ett hållbarhetsråd som tar fram övergripande strategi och mål som kopplade arbetsgrupper bryter ned och tittar på olika delar så att varje avdelning kan jobba vidare med dessa i sitt dagliga arbete.

Grunden för vårt hållbarhetsarbete är Agenda 2030 och de 17 globala mål som ska göra jorden till en bättre plats. Vi har valt ut åtta mål som vi fokuserar på, där vi kan påverka extra mycket utifrån vår verksamhet. Utifrån våra åtta valda globala mål har vi definierat två huvudområden; Support the Earth där målet är att minska den negativa påverkan på miljön och människors hälsa samt välmående och Activate the World där vi vill öka den positiva påverkan vi har på människors hälsa.

Års- och hållbarhetsredovisningar

För oss är det viktigt att ta ansvar och vi vill bli ännu bättre på att redovisa det arbete som vi gör. Vi hoppas därför att rapporten hjälper till att förtydliga och sammanfatta våra ansvarsfulla val vi gjort för det aktiva livet och ger dig som läser insikt i våra utmaningar, framgångar och vad vi gör för att agera hållbart i hela vår värdekedja.

Stadiums Hållbarhetsmärkning

För att du som kund enklare ska kunna göra hållbara val hos Stadium, har vi en egen hållbarhetsmärkning. Hjärtat.

Strategiska mål

Vi kommer från sportens värld och arbetar målinriktat. Vi har tydliga strategiska mål som hjälper oss att bidra till en mer hållbar värld.

Ansvarsfull produktion

Vi tar ansvar för att alla produkter vi säljer är socialt, miljömässigt och etiskt hållbara. Det förutsätter tydliga riktlinjer och ett nära samarbete med våra leverantörer när det kommer till såväl vår egen som de externa varumärkenas produktion.

Kvalitetskrav

Vi har fokus på att våra produkter ska hålla längre för att ta hänsyn till miljön på bästa sätt. Kontroll av kvalitet, hållbarhet, säkerhet och kemikalier utförs kontinuerligt på alla våra produkter.

Information om Stadiums visselblåsarfunktion och hur du anonymt anmäler hittar du här.