Vi kommer från sportens värld och arbetar målinriktat. Vi har tydliga strategiska mål som hjälper oss att bidra till en mer hållbar värld.

De globala målen

Grunden för vårt hållbarhetsarbete är Agenda 2030 och de 17 globala mål som ska göra jorden till en bättre plats. Vi har valt ut åtta av dem där vi anser att vi kan påverka extra mycket utifrån vår verksamhet.

Våra valda mål, för samtliga koncept inom koncernen är 3 (Hälsa och välmående), 5 (Jämställdhet), 6 (Rent vatten och sanitet), 7 (Hållbar energi för alla), 8 (Jämställda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 10 (Minskad ojämlikhet), 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och 17 (Genomförande och globalt partnerskap).

Hållbarhetsarbetet utgör en central del av vår affärsstrategi

Koncernens strategiska mål är att reducera de totala klimatavtrycken med 50 procent till år 2030 (scope 1, 2 och 3). Vi har under året 2020 räknat fram vårt basår, som är satt till 17–18, och klimatberäkningarna sker enligt Greenhouse Gas Protocol. I vår målsättning utgår vi från netto-noll, för vilket vi använt samma definition som Sverige som nation. Detta innebär reduktion av utsläppen med 85 procent, och att återstående 15 procent hanteras genom klimatkompensation. Vi engagerar oss i olika forskningsinitiativ och samarbeten för att driva utvecklingen framåt.

Vi har två delmål till 2025; dels att reducera våra klimatavtryck med 50 procent i produktionen av våra egna varumärken, dels att vara klimatneutrala år 2025 på de områden vi själva direkt kan påverka (scope 1 och 2). Detta uppnår vi genom att arbeta med både reducerande åtgärder och klimatkompensation. För våra indirekta processer så arbetar vi kontinuerligt med att ställa krav på leverantörer.

Vårt mål för vår egen produktion är 100 procent hållbara textila material till 2025 och med hållbara material menar vi material som minskar avtrycket på miljön och främjar en mer rättvis produktionsprocess. Det kan exempelvis handla om material av återvunnen cellulosa eller textilier infärgade med den vattenbesparande processen Solution Dye. Ett mer hållbart materialval ska vara lätt att återvinna när det är förbrukat men också hålla länge så att det kan återanvändas många gånger.

Hållbara medarbetare

Ett annat av våra prioriterade mål är hållbara medarbetare, team och organisation därför är våra ledare och medarbetare väldigt viktiga för oss. Tillsammans arbetar vi utefter vår värdegrund som är starkt rotade i företaget. De genomsyrar våra arbetssätt och hur vi bemöter varandra och samarbetspartners samt hur vi bedriver vårt hållbarhetsarbete. Vår värdegrund utgör vårt DNA som vi har sammanfattat i fem punkter som vi kallar High5:

Energi
Med rätt inställning och vilja skapar vi både glädje och energi. Energi ger framgång. Energi får oss att överträffa oss själva och vinna kundernas hjärtan.

Enkelhet
Vi använder sunt förnuft, rak kommunikation och undviker krångel. Genom att välja enkla och ändamålsenliga lösningar skapar vi effektivitet och resultat.

Laganda
Vi tänker som ett lag, arbetar som ett lag och ställer upp för varandra som ett lag. Vi respekterar och tar tillvara på varandras olikheter. Vi spelar Fair Play och lär av varandra.

Innovation
Vi är övertygade om att allting kan förbättras. Genom ständiga förbättringar, innovation och nytänkande säkerställer vi kvalitet, funktionalitet samt modegrad och främjar hållbar utveckling.

Passion
Vi brinner för att skapa ett aktivt, roligt och hälsosamt liv för alla. Det vill vi göra på ett hållbart sätt – på samma sätt som vi behöver vara i balans måste även vår miljö vara det.