Part of Stadium Group

Så hjälper du barnen att bli aktiva

Det är lättare sagt än gjort att aktivera sina barn. Vi frågade kommunikationsansvarig Marika Kehrer på organisationen Generation Pep om tips för hur man får in mer rörelse i vardagen.

Vilka är fördelarna med fysiskt aktiva barn?

— Fördelarna är många både på kort och lång sikt. Några av vinsterna hos fysiskt aktiva barn 6–17 år är bland annat förbättrad kondition, ökad muskelstyrka och förbättrad skeletthälsa. Även minskade symtom på depression, ökad självkänsla och förbättrade skolprestationer har också noterats. Barn och ungdomar som är fysiskt aktiva och har goda kostvanor upprätthåller dessutom oftare en hälsosam livsstil som vuxna.
Kan man ”smyga in” rörelse för barnen i vardagen?

— Ta små pauser i vardagen där rörelse ingår, det behöver inte vara så avancerat. Uppmana barnen till en rolig skattjakt, kicka boll eller bygg en enkel hinderbana med det som finns till hands utomhus. Leken innebär oändliga möjligheter för rörelseglädjen, och när rörelse blir roligt då blir det också väldigt lätt. Genom att göra det enkelt, lätt och roligt motiverar du barnen till minskat stillasittande. Små förändringar kan göra stor skillnad för hälsa och välmående.

Vanliga misstag vuxna gör när de försöker aktivera sina barn?

— Vi ser det inte riktigt som misstag utan ofta är det okunskap eller missförstånd som gör att utmaningen blir större än vad den är. Barn gör som vuxna gör, så det bästa är att vuxna föregår med gott exempel. När föräldrar själva är fysiskt aktiva eller gör saker tillsammans med sina barn blir rörelse roligt och mer inspirerande. Då finns mycket större möjligheter att barnen själva aktiverar sig.
Om man upplever att man får tjata på barnen – hur kan man tänka då?

— Sätt upp regler! Det är ofta enklare om reglerna är tydliga från början, så att barnet på förhand vet hur lång tid hon eller han får lov att exempelvis spela eller använda sin skärm. Det är också viktigt, åter igen, att tänka på hur man själv agerar som förebild. Om du vill ha aktiva barn är det lättare att argumentera för det om du själv är aktiv och håller nere din egen skärmtid.
Andelen barn som cyklar till skolan har halverats och studier visar att pojkar i årskurs fem tog 4000 steg färre per dag 2016 jämfört med 2003 enligt Generation Pep.