SWEREA

Stadium är medlem i Swerea IVF:s Kemikaliegrupp och vi använder oss av deras guide för textil- och läderproduktion. SWEREA:s forskning hjälper även branschens utveckling genom att ta fram mer hållbara och innovativa textilier.