Just nu 25% på utvalda skor Shoppa

Sweden Textile Water Initiative

En av detaljhandels största utmaningar är att minska vattenanvändning i textilproduktion. Därför är Stadium en bidragande medlem i Sweden Textile Water Initiative. Det är ett unikt samarbete mellan svenska varumärken och detaljhandlare inom textil och läder och Stockholm International Water Institute (SIWI), som fokuserar på att hitta nya tekniker och lösningar som minimerar vatten- och kemikalieanvändning i produktionen. Initiativet samverkar med regeringar och akademiska institutioner i fem länder och arbetar med 119 fabriker runtom i världen.
2012 bestämdes riktlinjer för att hjälpa medlemmarna i samarbetet att minska vattenanvändning tillsammans med sina leverantörer, vilket resulterade i ett pilotprojekt som sparat in över 360 miljoner liter vatten och 402 ton kemikalier varje år. En nyckelfaktor i projektet är utbildning – att öka kunskapen och förändra leverantörernas syn på betydelsen av hållbar produktion. STWI har utbildat mer än 15900 arbetstagare genom workshops.

Sweden Textile Water Initiative Projects mål
Sweden Textile Water Initiative Projects är ett offentlig-privat samverkansprojekt mellan Sida (Swedish International Development Cooperation Agency), SIWI, Sweden Textile Water Initiative Brands samt leverantörer och underleverantörer. Visionen är att Sweden Textile Water Initiative Projects ska vara en katalysator till en förändring mot hållbar produktion i större produktionsnav.

Målet för Sweden Textile Water Initiative Projects program för 2014-2017 är att bygga upp kapaciteten för miljövänlig produktion hos leverantörer och underleverantörer till svenska varumärken med fokus på hållbar vattenanvändning i textil- och lädertillverkningsprocesser.

Resultat
Projektets övergripande mål är att effektivisera vattenanvändning i produktionsprocesser för 120-160 textil- och lädertillverkare i större produktionsnav som Bangladesh, Kina, Etiopien, Indien och Turkiet. Specifika mål är listade nedan.
 • Minska miljöpåverkan från fabriker och bygga kapacitet för att fortsatt förbättra resurseffektivitet.
 • Bygga institutionell kapacitet för förbättrat beslutstagande inom industriell vattenstyrning på nationell och provinsiell nivå genom styrning och riskbedömning.
 • Lyfta vattenfrågan i globala processer som riktar sig mot miljöpåverkan från textilindustrin.
 • Skapa internationella riktvärden för hållbar vattenanvändning.
 • Bidra med kunskap om vattenanvändning i den globala textilsektorn.

RENT VATTEN OCH SANITET
 • 3.350.000 kubikmeter vatten sparas årligen =
  Ett dagsbehov för 67 miljoner människor
  Ett årligt behov för 183.000 människor
 • 6% minskning av den totala vattenanvändningen
 • 7,3% minskning i vatten per kg textilier

ANSVARSFULL KONSUMTION OCH PRODUKTION
 • Total kemisk minskning är 5,2 miljoner kg (3,37% av den totala kemikalieanvändningen)
 • Total reduktion per kg-produktion är 294 gram / kg (9,55%)
 • 68% fabriker med resursövervakningssystem installerat och använt
 • 77% förbättring att lagstiftning efterlevs

ANSTÄNDIGT ARBETE OCH EKONOMISK TILLVÄXT
 • 15930 arbetare har utbildats via 13 stycken workshops
 • 176 ledande befattningshavare har utbildats
 • 162,9 miljoner kronor investeras av fabriker med 20 månaders återbetalningstid (240% ROI i 3 år)
 • 88,9 miljoner kronor sparas av fabriker i driftskostnader
 • 831% av privat kapital mobiliseras för offentliga investeringar Sida

Läs mer på http://stwi.se/about