Black week på Stadium – upp till 60% rabatt på utvalda produkter Shoppa

Fairtrade

För oss är det en självklarhet att allt vi säljer ska ha tillverkats på ett rätt och riktigt sätt. Därför stödjer vi Fairtrade och vi är stolta över att alla våra egna fotbollar, handbollar och beachvolleybollar är Fairtrade-märkta. När du som kund väljer våra Fairtrade-märkta produkter gör vi tillsammans skillnad för anställda hos våra leverantörer.

Genom Fairtrade får människor i världens utvecklingsländer möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, på bättre villkor och genom långsiktiga handelsavtal. De internationella Fairtrade-kriterierna säkerställer att de anställda får avtalsenliga löner och förbättrade arbetsvillkor. Det skapar trygghet och möjlighet till utveckling.

De anställda får också en Fairtrade-premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, projekt för rent vatten eller hälsovård. Beslutet för hur Fairtrade-premien ska användas tas gemensamt av de anställda och fabriksledningen under demokratiska former och får inte användas till sådant som fabriken ska bekosta inom ramen för produktionen.

Fairtrade handlar inte bara om att få en förbättrad ekonomisk situation. Kriterierna motverkar också barnarbete och diskriminering, samt främjar demokratin, organisationsrätten och miljöhänsyn i produktionen.