Just nu 25% på utvalda skor Shoppa

Bangladesh ACCORD

Stadium signerade år 2014 Accord (The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) – ett initiativ med syftet att skapa säkrare och bättre arbetsmiljöer för textilarbetare i Bangladesh. Accord är en självständig, rättsligt bindande överenskommelse mellan globala varumärke utformat för att möjliggöra en arbetsmiljö där ingen arbetare behöver vara rädd för fabrikskollapser, bränder eller andra olyckor som kan förhindras med rätt säkerhetsåtgärder.Alla fabriker granskas av självständiga inspektörer, och alla inspektionsrapporter och åtgärdsplaner är offentliga. Om en säkerhetsbrist upptäcks förbinder sig fabriken i fråga att finansiera förbättringar och reparationer medan dess anställda får sina löner.

Vi har arbetat aktivt för att förbättra brand- och byggnadssäkerhet tillsammans med våra leverantörer under en lång tid, och det här är ännu ett naturligt steg i rätt riktning för att underlätta utveckling i tredje världen på ett hållbart sätt. Hittills har över 190 varumärken signerat överenskommelsen – och därmed skapat säkrare arbetsmiljöer för ungefär två miljoner arbetare i 1600 fabriker.

Läs mer på www.bangladeshaccord.org