Goodsport

Goodsport vill bidra till en värld där att ungdomar växer upp till fördomsfria världsmedborgare som tar ansvar för sig själva och samhället. Stiftelsens verksamhet gör ungdomar väl rustade för vuxenlivets krav och överbryggar olikheter genom meningsfulla möten. Metoden är att erbjuda idrottsaktiviteter som bidrar till att motverka fördomar, bygga självkänsla, förmedla viktiga samhällskoder och odla attraktiva egenskaper för arbetsmarknaden. Målgruppen är ungdomar som vill påverka sin egen framtid, samt aktörer inom offentlig sektor, föreningsliv och näringsliv som vill skapa samhällsnytta genom integration. Goodsport har verklig förändring i fokus och skapar integration på riktigt genom affärsmässighet, erfarenhet och ett metodiskt arbetssätt.