Så väljer du rätt tennisracket

Vid en första anblick kan olika tennisracketar se tämligen lika ut. Men det finns en mängd parametrar som skiljer dem åt och som i hög grad påverkar ett rackets egenskaper. Därför kan det vara svårt att veta vilken modell som passar just dig. Och även om du naturligtvis får hjälp i butiken ökar chansen att hitta exakt rätt modell för dig, eller till ditt barn, om du redan på förhand har koll på vad du ska leta efter.   Här är guiden som leder dig rätt.

Vuxen, motionär

Visserligen kan det vara lockande att välja samma racket som favoritspelaren på ATP-touren. Men såvida du inte själv platsar där är det en dålig idé. Deras racketar är svårspelade för en genomsnittlig motionär och du riskerar att snart tappa intresset för tennisen. Vi som inte ligger på proffsnivå behöver ofta ett lite tyngre racket med större träffyta.

Ramens storlek
Ramens storlek avgör naturligt nog hur stor träffytan är. Ju större ram, desto större träffyta. Nybörjare och du som bara spelar några gånger på semestern gör klokt i att välja ett racket med lite större ram, eftersom de är mer förlåtande och inte kräver samma precision i bollträffen för att få till ett bra slag. Ett racket med mindre träffyta kräver visserligen mer av spelaren, men ger i gengäld större precision. Ramstorleken brukar variera mellan 95 och 105 kvadrattum (sq inch).

Material
Ett hyggligt racket är tillverkat av en blandning av kolfiberförstärkt plast (ofta kallat grafit) och aluminium, medan dyrare modeller använder kolfibermateriel med inslag av exempelvis titan eller kevlar. De mer avancerade materialen ger bättre spelkänsla och kontroll. Vilket du väljer beror i hög grad på hur stor plånbok du har. Det finns ingen nackdel för själva spelet med att välja ett dyrare material, snarar tvärtom.

Rambredd eller ramprofil
Titta också på racketens rambredd, alltså hur kraftig själva ramen som tillsammans med strängarna utgör rackethuvudet. En smal rambredd ger ett racket med ökad kontroll, men samtidigt minskar den så kallade sweetspotten, den yta som ger bäst bollträff. Därför brukar nybörjare sikta på ett racket med lite kraftigare ram.

Vikt
Ett lättare racket är enklare att kontrollera men ställer också större krav på spelaren. De ger även mindre ”egen” fart vilket kräver mer av spelarens teknik och kraft. De flesta racketar väger mellan 275-340 gram och utvecklingen har gjort att det blivit möjligt att konstruera lättare modeller utan att de tappar i fart.

Strängning
Strängningen är en annan aspekt som du bör ta hänsyn till. En tätare strängning ger högre kontroll, men genererar mindre fart än en glesare strängning – som alltså på motsvarande sätt kräver en större precision från spelarens sida. Vanliga strängningsmönster är 16x19 (glesare) respektive 18x20 (tätare). Strängningstätheten brukar dock ofta vara anpassad efter racketens övriga egenskaper. Exempelvis är ett racket med smal rambredd tätare strängat, medan en kraftigare ram har ett glesare strängmönster.

Grepp
Många glömmer greppstorleken när de väljer racket, eller ägnar det i vart fall inte tillräckligt mycket tanke. Det är ett misstag. För att kunna fatta racketen på rätt sätt krävs att greppet varken är för stort eller för litet. Tanken är att du ska kunna få ett bra grepp utan att hålla för hårt. Dels hämmar det spelet, dels kan det faktiskt leda till skador. Det ska gå att få in ett finger mellan tummen och fingrarna när handen greppar runt racket. Greppens storlekar graderas från 0 till 5. Grepp 1 eller 0 passar juniorer, grepp 2 är ofta rätt för kvinnor medan män brukar behöva grepp 3 eller 4.

Ett bra knep är att linda greppet med så kallat overgrip eller överlinda. Dels är det ett sätt att optimera greppets storlek, dels skyddar det grundlindan. Ett overgrip är också enkelt att byta, så att du snabbt får ett rent och bra grepp på racketen.TÄNK PÅ ATT

  • Det går inte att byta strängningsmönster på ett racket.
  • Ett racket med tätare strängning och mindre huvud ger förvisso bättre kontroll, men kräver bättre teknik.
  • Var noga med att välja en greppstorlek som passar dig.

VISSTE DU ATT

… den som spelar en gång i veckan bör stränga om sitt racket en gång per år för bibehållen prestanda.
Vuxen, avancerad motionär

Du som kommit igång ordentligt med tennisen vill förmodligen ta ett kliv upp när det gäller racketen. Det innebär ofta att du väljer ett racket med mindre rambredd, lägre vikt och mindre träffyta.

Material
Ett mer avancerat material ger ökad spelkänsla och kontroll, varför du som vill utvecklas i ditt tennisspel mycket väl kan överväga det. Däremot finns det förstås flera andra faktorer som påverkar egenskaperna hos ett racket. Så stirra dig inte blind på materialet.

Rambredd
En smalare rambredd ökar kontrollen och känslan i spelet. Men det ställer också större krav på din teknik. Du behöver inte bara ha bättre precision i dina slag, utan också mer kraft. Detta eftersom en smalare rambredd ger ett racket som inte genererar så mycket fart, jämfört med en modell som har en kraftigare, bredare ram.

Vikt
På samma sätt som ett racket med smalare rambredd ger ökad kontroll, innebär ett lättare racket samma sak. Men också att du måste generera mer kraft själv. Vinsten är alltså framför allt ökad kontroll och en bättre spelkänsla, under förutsättning att du har en tillräckligt väl utvecklad teknik och kraft.

Strängningsmönster
Med ett tätare strängningsmönster, exempelvis 18x20, får du också mer kontroll, på bekostnad av sweetspottens storlek – området som ger en bra bollträff. För att få till bra slag behöver du ha större precision i dina slag, och ”felträffar” straffar sig mer än med ett 16x19- racket.

Grepp
När det gäller greppet gäller samma sak oavsett vilken nivå du spelar på eller vilka ambitioner du har. Du måste ha ett grepp i rätt storlek, helt enkelt. Om du är osäker, välj det något mindre greppet. Om du senare känner att det är för litet lindar du helt enkelt på ett så kallat overgrip, en överlinda som ökar storleken med ungefär en halv storlek.TÄNK PÅ ATT

  • Ett racket i ett dyrare material kan ge dig större möjligheter att utvecklas, eftersom det ger sbättre kontroll.
  • Väljer du ett racket med smalare rambredd får du högre precision i dina slag – under förutsättning att du har en god teknik.

VISSTE DU ATT

… begreppet grafit, som används för att benämna ett mer exklusivt material i tennisracket, egentligen är plast förstärkt med kolfiber. Grafit i dess korrekta betydelse är ett mineral bestående av kol.
Barn

Att ett barn behöver ett mindre racket än en vuxen är självklart. Utöver storleken är sådant som vikt, träffyta och greppstorlek avgörande.

Vikt
Medan ett nybörjarracket för en vuxen ligger på cirka 300 gram, eller strax därunder, bör ett barns racket inte väga mer än cirka 260 gram, mindre om barnet är yngre än 10 år.

Generellt gäller att ett lättare racket är enklare att kontrollera, men ger sämre fart. Ett tyngre racket ger däremot en stabilare känsla vid bollträffen. Här krävs alltså att hitta rätt balans. Exakt hur lätt eller tungt racket en individ kommer att trivas bäst med går naturligtvis inte att utläsa ur någon tabell. Men siktar du på ett racket i det lättare segmentet för barnet som precis börjat spela lär du i vart fall inte hamna fel.

Träffyta
Välj ett racket med en lite större träffyta om barnet precis har börjat spela. Det är mer förlåtande och den förlust det innebär i form av lägre fart övervägs av att det blir enklare – och roligare – att lära sig spela.

Greppstorlek
Tennisracketars greppstorlek anges med en siffra på en skala 0 till 5. Noll och ett är de minsta och passar juniorer. Barnracketar har ofta samma greppstorlek. En tumregel är att det ska gå att få in ett finger mellan tummen och fingrarna. Tänk på att det går att göra ett lite för litet grepp större genom att linda så kallad overwrap, eller överlinda, om greppet.
TÄNK PÅ ATT

  • Ett barn bör ha ett racket som inte väger mer än cirka 270 gram – ännu lättare för barn under 10 år.

VISSTE DU ATT

… om ett barn använder ett för långt och för tungt racket riskerar hen att lära sig slå grundslagen med fel teknik.
Här hittar du hela vårt sortiment av tennisracketar