Kemikalier

Vi arbetar aktivt för att vår produktion inte ska innehålla ämnen och kemikalier som kan orsaka hudirritationer, allergier, vara cancerframkallande eller ha negativ påverkan på miljön. Vi följer, och kommer alltid att följa, rekommenderade begränsningar enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH* och jobbar hårt med våra leverantörer för att ytterligare minska värdena. Genom hålla oss kontinuerligt uppdaterade kring rådande lagstiftning kan vi fasa ut de kemikalier som visar sig vara skadliga för människa eller miljö.
*Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH (förordning (EU) nr 1907/2006) är den som tillverkar, importerar eller säljer en vara som innehåller 0,1 procent eller mer av vissa ämnen skyldig att lämna information om detta till konsumenter som begär det. Informationsplikten gäller ämnen som tagits upp på EU:s kandidatförteckning. Ämnena är särskilt farliga på grund av hälso- och miljöfarliga egenskaper.

PFC
Vårt mål är att helt sluta använda PFC-baserade impregneringar i våra kläder. Idag finns det alternativa, PFC-fria impregneringar. Nackdelen med dessa är dock att de är något sämre och kan bidra till att beläggningen på baksidan av tyget samt tejpning lätt släpper efter tvätt och därför inte klarar våra kvalitetskrav. Vi arbetar fortlöpande med att hitta en PFC-fri lösning där vi kan få beläggningarna att sitta kvar efter tvätt, ett arbete vi började se positiva resultat av hösten 2014. 2015 var 80% av våra belagda material PFC fria. Under 2016 är målet att vår egen produktion av kläder är helt PFC-fri.

I de fall där PFC-fria alternativ inte klarar våra höga kvalitetskrav på vattenavvisande förmåga efter tvätt kommer vi tillsvidare godkänna det perfluorerade ämnet PFOA, men följa Norges nya lag från 2014 som innebär hårdare krav gällande ämnena i produktionen. Detta är inkluderat i vår kemikalieguide där det inte (till skillnad från den Europeiska REACH-lagstiftningen) är tillåtet att överskrida 1 microgram/m2 PFOA-innehåll i materialet. Alla material är dessutom helt fria från perfluoroktansulfonat (PFOS).

Våra PFC-fria produkter har hängetiketter med denna textinformation, samt en Supporting Earth-etikett med texten ”PFC free”.